Thursday, August 04, 2011

Imbitasyon sa lahat

Ano: BUHAY AT BUKID (A mini-exhibit about the political economy of food and agriculture)
Kailan: Agosto 8 (Lunes)
Saan: RH 301, CAS

Tampok ang mga sumusunod na produktong agrikultural

NFA rice
brown rice
brown sugar
kangkong
kalabasa
tanglad
calamansi
garlic
ginger
tamarind
black pepper
monggo
peanut
mushroom
smoked fish
fish sauce
vinegar
asin
taheebo
tuba-tuba
quail eggs