Sunday, August 28, 2011

Paalala


May ipinadala akong mga akda ko sa e-mail ng iba ninyong kamag-aral sa bawat klase. Makipag-ugnayan sa kanila para magkaroon din ng kopya. Huwag i-post sa FB o anumang social networking site. Aralin mabuti ang mga nakatokang babasahin sa klase natin pero basahin din ang mga itinakda ko sa iba ko pang klase. Maghanda sa LPS.

Tala ng mga artikulo para sa unang bugso ng babasahin:
Mga problema ng mga naghahanap ng trabaho
Ang praylokrasya sa Pilipinas
Economic systems
Green packaging 101
Traditional healing
Globalisasyon ng serbisyong pangkalusugan
Kalusugan at lipunan
Pampulitikang ekonomya ng global health
Buhay at kwentong masa
Depinisyon ng pag-unlad
Mga manipestasyon ng kahirapan sa kalunsuran
A-Z ng kaunlaran
Election-related problems in 2010
Pampulitikang kultura ng eleksyon sa Pilipinas
Pamahalaang lokal 101
Green procurement 101
Kabataan at panlipunang pagbabago
Mga isyu at problema sa mga pampublikong kolehiyo
Impacts of climate change to agricultural societies
Corporate social and environmental responsibility 101
Globalization of environmental plunder
Mga naaksayang pagkain
Pampulitikang ekonomya ng tubig
Pampulitikang ekonomya ng pagbabadyet