Sunday, August 28, 2011

Paalala


  • Sa Set. 5-6 na ako magsisimula ng klase. Samantala, aralin ang mga itinakda kong babasahin.

  • Asahan din ang pagkakaroon ng mga remedial class para punan ang mga pagliban ko. Salamat sa pang-unawa