Thursday, September 08, 2011

Paalala

  • 2011 Practicumers: May iba pa pong hindi nakakapagbalik ng mga nakaraang practicum AVP (2010). Pakilagay na lang sa cubicle ko sa DSS.
  • Econ 115: Magbasa ukol sa programang One Town One Product ng bansa.
  • DS 123: Ipasa ang mga binagong tala ng mga katanungan para sa AVP, kabilang ang interviewee's profile at primer (accordion format). Dapat kumpleto ito.
  • DS 121: Magbasa ng ukol sa patakarang panlabas ng Pilipinas.
  • DS 126: Magbasa ukol sa organizational politics. Batay dito bumuo ng mga tanong para sa isang panayam ninyo sa isang propesyunal na kabilang sa sektor ng serbisyo. Ibahagi sa klase ang mahahalagang impormasyon na nakalap mula rito.
  • NSTP: Maghanda ng P40 para sa NSTP insurance. Rekisito ito ng pamantasan natin sa lahat ng mag-aaral sa NSTP. Kukulektahin ito ni G. Naco at kanyang iaabot kay Gng, Julie Gaytano ng DSS upang maibayad sa kompanyang nagseseguro (insurance company).
  • DS 127A&B: Paghandaan mabuti ang armchair exhibit sa Martes (green X) at ipasa naman sa Biyernes ang inyong sustainable toy project proposal. Magsaliksik mabuti.
  • Econ 151: Tiyaking pumasok sa Martes para mabigyan ng paksa para sa pangkating proyekto.