Sunday, November 20, 2011

random points

  • "Advocacy serye" ang tawag ng ABS-CBN sa mga teleserye tulad ng "Budoy" na bukod sa nakapagbibigay-libang ay nagsusulong din ng adbokasiya para sa mga may kapansanan sa pag-iisip. Bukod sa pagiging social advocacy, maituturing din itong marketing strategy.
  • Ipinapanawagan ng progresibong kilusan na dapat ding maranasan ni Gloria na humimas ng malamig na rehas. 8 sa bawat 10 Pilipino ang sumasang-ayon.
  • Political jokes = http://professionalheckler.wordpress.com/