Saturday, December 10, 2011

Local production for local consumption advocacy

Pinili kong hindi pasementohan ang maliit na bakanteng lupa sa harap ng aming bahay upang mapagtaniman ng mga gulay. Malaking pakinabang ito sa amin: mas matipid, mas masustansya, mas ligtas, mas sariwa, nakakalibang, at pinagtitibay pa nito ang aking adbokasiyang pangkalikasan. Sa maliit na espasyong ito ay nakapagtatamin ako ng mga sumusunod:

-alugbati
-luya
-saluyot
-sampalok
-tanglad
-kuchay
-patani
-malunggay
-sili
-oregano
-talinum
-red spinach
-talong
-okra
-pandan
-kadyos
-pipino
-pechay
-mustasa
-upland kangkong
-ampalaya
-balbas pusa
-ginseng
-peppermint
-basil
-harabilya
-ashitaba
-dragon fruit
-at iba pa