Thursday, December 01, 2011

random points

  • Para imaksima ang espasyo ng lugar, may isang restaurant outlet ang nagpaskel ng anunsyong "Share a seat, win a friend." Call it emotion economy.

  • Sa isang pampasaherong bus, may anunsyong "Bawal ang iyakin." Pabirong babala sa mga pasaherong may mga kasamang anak na umiiyak/umaatungal buong biyahe.

  • Bagamat kulturang pop lamang, may isang linya sa isang teleserye na makapukaw-isip at damdamin. Sinabi ng isang ama sa kanyang anak na huwag siyang mawawalan ng pag-aasa dahil sa oras na mangyari ito ay dito na siya maaring makaisip at gumawa ng masama.

  • Babala = http://www.rd.com/slideshows/6-ordinary-products-that-could-affect-your-health/?v=all