Wednesday, July 18, 2012

4 Ks

Sa maliit na espasyo sa aming tarangkahan, narito ang mga kasalukuyan kong tanim:
-kalamansi
-sili
-tanglad
-pandan
-patani
-malunggay
-okra
-oregano
-pinya
-red spinach
-talinum
-pechay
-mustasa
-dill
-sitaw
-stevia
-onion chives
-talong
-gabi
-kamote
-kangkong
-patatas
-passion fruit
-dragon fruit
-guapple
-kadyos
-sambong
-saluyot
-balbas pusa
-sampalok
-ashitaba
-singkamas

Pakinabang mula rito:
Katipiran
Kalusugan
Kasiyahan
Kalikasan