Wednesday, July 18, 2012

Practicum Conference 2012

Inihahandog ng Development Studies Program ang

 PRAXIS 2012:
Pagsusuri ng Lipunan, Pakikiisa sa Laban

tampok ang 12 dokumentaryo ukol sa problemang panlipunan ng mga komunidad
ng magsasaka, mangingisda at katutubo sa mga probinsya ng Luzon3 Agosto (Biyernes)
8 n.u. - 4 n.h.
CAS Little Theater
University of the Philippines Manila