Sunday, December 23, 2012

Makatarungang Kapaskuhan


Alinsunod sa inyong adbokasiya, ano ang inyong konsepto ng Kapaskuhang nakabatay sa katarungan?
 • "Buhay na may dignidad sa pagtasa ng mamamayan ng kanilang mga karapatang pantao."
  -Dr. Nymia Simbulan (Behavioral Sciences Department, UP Manila)

 • "Ang Kapaskuhang nakabatay sa katarungan ay may kalayaan, may oportunidad upang makamit ang hustisya,  at may  kaparusahan sa nagkasala."
  - Dr. Jocelyn Del Mundo (Behavioral Science Department, UP Manila)

 • "Christmas was already globalized.  Christians must appreciate other cultures enjoying Christmas - its redistributive way of gift giving, its reaffirmation of consensus and sharing as supreme values."
  - Prof. Erle Frayne Argonza (Political Economist, Sociologist)

 • "Dapat umiwas sa pagiging wasteful sa pagkain, pera at oras tulad ng labis na partying, shopping at pagiging couch potato. Sa halip, ang mga ito ay dapat gamitin sa mga bagay na tunay na makakatulong sa ating sarili at kapwa.  Everything in moderation sabi nga ni Aristotle at ang kawalan nito ay isang uri rin ng kawalang katarungan."
  - Prof. Lumberto Mendoza (Philosophy Department, UP Diliman)

 • "Sa ating pagdiriwang ng pagsilang ng Panginoon ng mga Kristiyano sa isang kwebang sabsaban, hindi man ito eksaktong petsa, sana maalala natin ang pag-asa na dulot ng kanyang kasaysayan: na matatagpuan din natin ang ating masisilungan, matapos ang kamatayan ay may pagkabuhay na mag-uli, na matapos ang hilahil ay may kaginhawahan.  Sa diwa ng supremo ng Katipunan, ating sariwain ang pag-asa. Pakatatag tayo at kaginhawahan para sa lahat."
  - Prof. Xiao Chua (History Department, DLSU)


 • "God chose the foolish in order to confuse the wise (1 Corinthians 1:26), thus He sent a Child to redeem the world.  True justice then has a lot to do with the humbling acknowledgment of the redemption casued by a God who came into this world as a helpless baby...born in a lowly stable in Bethlehem.  He has shown us the nobility, the humility, and ultimately, the sanctity of life itself."
  -Dr. Honey Libertine Achanzar-Labor (Director, Office of the Student Affairs, UP Manila)


 • "Christmas for me is a spiritual feast, a reminder of how I stand before my God, sans worldly accomplishment.  It is the feast of relationships, of family.  It is also a moment of peace and solidarity with the poor."
  - Mark Romero (College of Medicine, UP Manila)

 • "Trabaho, lupa, edukasyon, serbisyong pangkalusugan, pabahay, demokrasya, pambansang kalayaan at pagkakapantay-pantay para sa bayan, mamamayan at kababaihan, kalayaan para sa mga bilanggong politikal."
  - Dr Judy Taguiwalo (College of Social Work and Community Development, UP Diliman)


 • "Based on my anti-poverty advocacy, Christmas is leveling the playing field, givng more to and empowering those who have less in life."
  -Isaac Doctor (Development Studies Program, UP Manila)

 • "Kapaskuhang walang PAIN. Boooom!"
  - D.F. (II DS)