Sunday, December 02, 2012

random points

  • Wika nga, pinakamadali ang maging masamang tao.  Ang kailangan lang ay wala kang gawin (halimbawa: magkibit-balikat sa mga anti-demokratikong patakaran ng hari).
  • Pinupuri ko ang sariling inisyatiba ng mga DevStud senior na mag-intern sa mga opisina ng gobyerno (Senado, PIDS, DOJ at iba pa) upang humalaw ng dagdag na karanasan tuwing summer sa kanilang ikalawang taon at tuwing bakanteng oras sa regular na semestre.  Mahusay itong katambal ng taunang practicum na rekisito tuwing summer sa kanilang ikatlong taon. Kung interesado, maaaring makipag-ugnayan at humingi ng payo kina G. Soriano, Bb. Somera, Bb. Arboleda, Bb. Magtalas, Bb. Rojales, Bb. Velicaria, at Bb. Julao.
  • Salamat sa nagbigay sa akin ng halamang gamot na gotu kola (takip-kuhol).  Sana ay maparami ko ito.  Yumabong na ang tanim kong sambong pero hindi pa rin ako makapagpabuhay ng lagundi.