Monday, January 14, 2013

Online research

Sa lahat ng mag-aaral ko ngayong semestre:
  • Pakinggan online ang awiting Trapo ng bandang Yano.
  • Saliksikin online kung sino si Daniel Magtira.
  • Basahin ang Fair Election Act sa www.chanrobles.com.
  • Basahin ang mga artikulo sa professionalheckler.wordpress.com