Monday, February 25, 2013

Random points

-Contribute to positive social change.  Go beyond yourself. - Poldo Pasangkrus

-Digestive system ang final destination ng pagkain, hindi ang FB at Instagram. Awwww! - Lobster Lobregat

-Ang mga kaaway mo habang nasa campus ay magiging kaaway mo rin sa labas. Posibleng sa work place ito hahantong.  Usapin na lang ito kung sino ang magiging boss. Harharhar! - Jejeboss

-Seryosohin ang practicum at thesis.  Maraming pagkakataon na dati na dito umiikot ang mga tanong sa job interview. - Mga alumni