Friday, March 22, 2013

Doc AbeSalamat po sa inyong mga akda, pagpapaunlak sa mga panayam, 
pagtuturo sa mga mag-aaral ng araling pangkaunlaran at 
pagiging isa sa mga haligi ng agham panlipunan sa pamantasang ng bayan.

Amin po itong pahahalagahan at pagyayamanin...