Tuesday, March 26, 2013

DS 112 final exam


Dagdag na puntos para sa top 3.
Bawas sa puntos para sa bottom 3.