Wednesday, March 06, 2013

-Pagpupugay sa mga alumni na kumukuha at kukuha ng MA in International Studies.  Sana ay makapagpanel discussion kayo minsan sa mga klase ko sa DS 100 o DS 112 sa hinaharap.

-Sa mga alumni na nagtuloy sa medisina, sana makadalo kayo sa isang talakayan ukol sa karanasan ninyo sa community medicine at ang kaugnayan into sa Araling Pangkaunlaran.

-Salamat sa mga alumni na hindi nakakalimot na bumisita sa DSS para magbahagi ng kanilang mga bagong kwento, kaalaman at karanasan.