Wednesday, May 29, 2013

Random points

- Pagpupugay kay Ms. Velicaria para sa pagiging bahagi ng development-oriented research sa UP Third World Studies Center. Hangad ko ang tagumpay ng dokumentaryo ng inyong pangkat ukol sa small-scale mining.
- Bumili ako ng mga tilapia upang palakihin sa aming kapirasong fish pond.  Sana ay mapangatawanan ko ang organic tilapia culture.
- Mag-ingat sa mga tahasang kumukondena sa palakasan system pero palihim din namang nagsasamantala at nakikinabang dito. #tingin-tingin din sa salamin 'pag may time : ) Kaboooom!
- Magsimula ng magbasa-basa ng mga kaugnay na paksang nakapaloob sa mga asignaturang kukunin ngayong semestre bilang paghahanda sa pasukan.  Iba na ang handa, maagap at may-alam para tatak UP talaga.