Saturday, July 27, 2013

Biruang hiritan sa papalapit na ARTernatibo

"Mag-ingat sa paghakbang. Baka bumuka ang lupa!"
"Tatangayin kayo ng baha!"
"Ililigaw namin kayo sa gubat." #pointofnoreturn