Monday, August 19, 2013

Anunsyo

Para po sa kaligtasan ng lahat, hindi muna ako magkaklase bukas sa NSTP, Econ 115, DS 121, DS 126 at Introductory Econ for MM. Umantabay dito sa jk22b.blogspot.com para sa mga dagdag na babasahin.  Pakisabi po sa iba.