Saturday, August 24, 2013

Babala

BABALA PO SA MADALAS LUMIBAN SA KLASE.