Saturday, August 17, 2013

On nametags


Uso sa iba ang mga nametag.
Narito ang ilan sa mga nakita kong pangkaramiwang halimbawa:

Personal property of ___
From the personal library of ___
Please return to ___

Pero eto ang nakita kong pinakamalupeeeeet:

Ninakaw kay ____