Sunday, September 15, 2013

Pagpupugay

- Pagpupugay kina Lawrence Macalalag at Shobie Dabalos na mga bagong Magdalo scholars.
- Pagpupugay sa matagumpay na Acquaintance Party na pinangunahan ng Development Studies seniors.
- Pagpupugay sa akda nina Dr Villegas at Prop Abaya na pinamagatang Andres Bonifacio: Buhay at Pakikibaka na alay sa ika-150 kaarawan ng bayani.