Monday, October 21, 2013

Paalala

Baka sakaling mapadaan kayo sa UPM, maaari kayong kumuha ng mga ipinamimigay kong mga sobrang babasahin na nakalagak sa pigeon hole (babang bahagi) sa labas ng DSS.  Ipaalam po sa iba.