Friday, October 25, 2013

PAALALA

Maging responsable at mapagmalasakit din sa mga kamag-aral na napapabayaan ang pag-aaral anuman ang dahilan/idinadahilan nila.  Paalalahan at agapayan sila.
Sa mga mismong nagkakaproblema sa pag-aaral, dapat munang kilalanin na may problema talaga at ang (mga) sanhi nito.  Tulungan ang sarili at hayaang matulungan ka rin ng ibang nagmamagandang-loob.  Makakabuti ito para sa iyo at sa lahat.  Hindi ba pinakamabuti kung sabay-sabay umuunlad ang bawat isa. #hugot #huwagsayanginangpagkakataongumunlad