Thursday, November 07, 2013

Anunsyo

Hindi muna ako magkaklase sa Martes at Miyerkules (Nov 12-13).  Sa halip ay magbibigay muna ako ng mga takdang babasahin sa pamamagitan ng blog na ito.  Pakisabi po sa iba.  Maraming salamat.