Sunday, November 10, 2013

...

Maraming magandang oportunidad ang magbubukas dahil nag-aaral ka sa UP.
Huwag itong sayangin.
#walangsawangpagpapaalalahabangdipaakopagod