Thursday, November 07, 2013

Development Studies 112 (Third World Studies)

Umantabay sa disaster risk reduction, disaster mitigation, disaster preparedness, disaster relief and response, at disaster rehabilitation kaugnay ng bagyong Yolanda sa pamamagitan ng mga balita at komentaryo sa multimedia.  DRRM sa Ikatlong Daigdig ang isa sa mga tampok na paksa natin sa DS 112.  Anthropology of disaster ang gagamitin nating lunsaran at salalayan ng pagsusuri. Mag-ingat po tayo lagi.