Monday, November 18, 2013

Disaster capitalism

- Maging mapagbantay sa disaster capitalism/shock doctrine/stratehiyang gulpi-de-gulat ng US.
- Mag-ingat sa mga ayudang (aid) may mga kaakibat na di-makatarungang kondisyones (conditionalities) na karaniwang iniaalok ng Global North sa mga mahihirap na bansa sa Global South na nasa gitna ng ligalig at disoryentasyon bunga ng kalamidad.
- Ang mga kondisyones na ito ay may layuning bagunin ang balangkas ng ekonomiya ng bibiktimahing bansa alinsunod sa kanilang preskripsyon o higit pang pagpapaigting/pagpapalawig ng kanilang pang-ekonomya at panlipunang impluwensya sa bansa.
- Isang makabayang pamahalaan at kritikal na hanay ng mamamayan ang epektibong panlaban sa mga pakanang ito.  Epektibo ring tambalan ito ng internasyunalisasyon ng pakikibaka laban sa disaster capitalism.

Basahin ang mga akda ni Naomi Klein upang mas mapalalim ang pagkakaunawa sa estratehiyang ito.