Saturday, November 23, 2013

Disaster tanagaDISASTER ETHICS
Chris Francisco

The true essence of service
To bring hope to the people
To help them stand on their feet
While keeping their dignity.OVERTAXED BRAIN
John Paul Naco

Pagkain at inumin
Tirahan, kaligtasan
Ano bang uunahin
Ng magulong isipan?DIASPORA
Donabel Norei Magsino

O, lupang sinilangan
Bati sayo'y paalam
Bagong buhay ang hangad
Susugal sa kawalan.
TIED AID
Melissa De Jesus

Ang abot ng mabait
Sa bayang nalulunod
Bait na balat-kayo
Pain ang isinubo.
ECO-HEALTH RACISM
Jude Saqueton

Dahil kami'y mahirap
Pinadalhan ng sakit
Ang aming munting pook
Ginawang basurahan.TOXIC DUMPING
Ruby Rose Perez

Cheap goods but high lead content
Neglected by government
Favored by capitalist
Put public health into risk.

DISASTER'S INTERNAL COMPLEXITY
Anjeanette Jose

Pareho man sa tingin
Loob ay kilatisin
Silipin at suriin
Iba-iba ang daing.DISASTER CAPITALISM
Bianca Victoria Aljibe

Dumating ang sakuna
Sumunod ang ayudang
Kakabit ang kondisyong
Mas nagpahirap sa 'min.