Saturday, November 30, 2013

NSTP

Sauluhin at ensayuhin ang Pasko ng Mahirap, Pasko ng Mayaman.  Pangungunahan nina Bb. Arada at Bb. Fabella ang ensayo.  Si G. Benben naman ang nakatoka na mabalanse ang hatian sa kulay ng damit na isusuot. Samantala,   si G. Andrade at Bb. Reyes ang nakatoka sa caracas at beat box.