Monday, November 11, 2013

Opsyonal

Para sa karagdagang puntos sa klase, magmungkahi ng malikhain at alternatibong mga estratehiya na maaaring magamit sa pag-aaral maliban sa mga naitala sa ibaba.  Bigyang katwiran din kung bakit epektibo at angkop ang inyong mungkahi.  Maaring magsaliksik para mas maging makabuluhan ang pagtalakay.  Ipadala sa jnponsaran@yahoo.com anumang oras ngayong Miyerkules.