Friday, November 08, 2013

Pakiusap


Mag-aral po mabuti.
Ikabubuti mo ito.
#alammoiyan