Wednesday, November 27, 2013

Project Padayon

Batay sa konsultasyon sa HAGIBBAT* ukol sa pangangailangan ng mga katutubo, narito ang tala ng mga donasyong binhi na ibabahagi ng NSTP mula sa kanilang fund raising para sa mga katutubong biktima ng bagyong Yolanda:
Bush sitaw
Pole sitaw
Cowpea o paayap
Pechay
Mustasa
Kamatis
Upland kangkong
Talong

Tatambalan ito ng maikling praymer ukol sa gabay sa pagtatanim.
_______
*isang pangmasang organisasyon at akronim para sa mga tribong Mangyan - Hanunuo, Gubatnon, Iraya, Buhid, Bangon, Alangan and Tadyawan (HAGIBBAT) sa Mindoro