Monday, November 11, 2013

Random points

- Maraming salamat po sa mga nangamusta at nagdasal para sa tatay ko. #bighelp
- Tumulong tayo sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda.  #ds100 #ds112 #nstp #kapwa
- Simula na ng semestre.  Magbago para sa ikabubuti. #magtino!
- Regular na magbasa ng mga health column sa peryodiko. #preventivehealthcare
- Magbawas ng mga "kaibigan" sa FB at Twitter na walang katuturan ang mga post. #basura
- Toxic ang parating na semestre. #iliedagain
- kalamidad = Ondoy, Pablo, Yolanda, Zoraida, Janet, Benigno, at iba pa