Friday, November 15, 2013

Random points

- GAB 301A na ang silid ng Development Studies 112 (1-2:30 class) simula Martes. Ipaalam po sa iba pakiusap.
- Salamat sa walang aberyang pagsisimula ng regular na klase kanina sa Development Studies 100 at dalawang seksyon ng Development Studies 112.
- Pagbati kay G. Deanon para sa pinakamataas na marka sa dalawang magkasunod na maigsing pagsusulit.  Ganoon din kina Bb. Tolentino, Bb. Olives at Bb. Penaranda para sa pagpasa nila sa dalawang pagsusulit na ito.
- Magandang simulan ng tama at responsable ang semestre.  Ikaw ang unang makikinabang dito.