Monday, November 04, 2013

Salamat po ng marami...

Naging mabigat po sa loob ko at ng aking pamilya ang mga nakaraang araw. Pero dahil po sa malasakit, dasal at mensahe ng pakikiisa ninyo sa pamamagitan ng text at FB ay naging matatag kami. Makalipas po ng dalawang araw ay nailabas ng ICU ang aking tatay at makalipas muli ng dalawa pang araw ay nailabas na rin ng recovery room ng ospital. Ngayon po ay nagpapalakas na siya sa bahay. Maraming salamat po sa inyo. #powerhug #walanghanggangpasasalamatsamganagpatatagngloobnamin