Sunday, December 08, 2013

Paalala

DS 100 at DS 112 - Husayan ang pagbuo ng proyektong magasin.
EDM 211 - Mag-aral mabuti para sa eksaminasyon.
DS 199.2 - Husayan ang pananaliksik at pagbuo ng tesis
NSTP 2 - Tipunin na ang koleksyon para sa Padayon Project, husayan ang PSA, ensayuhin ang takdang awitin (Pasko ng Mahirap, Pasko ng Mayaman) at ihanda ang pang-exchange gift (may kaugnayan dapat sa DS)