Tuesday, January 21, 2014

Agribusiness forum

Kasama si Prop. Veluz at mga kooperatiba ay dumalo kami noong nakaraang Biyernes sa isang agribusiness forum tampok ang produksyon at pagpoproseso ng dragonfruit at kabute (oysters at gray mushroom).  Katambal nito ang talakayan ukol sa lumalaganap na agricultural tourism sa Pilipinas at iba pang bansa sa Asya.  #makabuluhangkaranasan #paunlarinangsektorngagrikultura #socialeconomy
#pampawalangumayngkalunsuran