Sunday, January 26, 2014

Critical maritime studies

NSTP - Husayan ang pagbuo ng dalawang concept map ukol sa anumang partikular na isyu o problema na may kaugnayan sa mga paksa sa ibaba.  Bawal ang duplikasyon sa pipiliing espisipikong paksa at magsaliksik mabuti.  Nakakonteksto dapat ito sa Pilipinas o Asya.  Lapatan ito ng kritikal na pagsusuri. Dapat ay handa rin kayong talakayin ito sa harap ng klase.  Ngayong Miyerkules ang pasahan ng concept map bukod sa proyektong tikab-tikab craft.
- Maritime economics
- Maritime politics
- Maritime political economy
- Maritime law
- Maritime culture
- Maritime ecology

BABALA SA MGA LUMILIBAN SA KLASE!