Wednesday, February 19, 2014

!!!

maikli ang tatlong taon
at malupit humatol ang kasaysayan.

pakatandaan ito ng mga "hari" at "naghahari-harian".

#darklegacy
#namumuro
#=+*^%# = harshtag!