Friday, February 07, 2014

random points

sikhay = sikap buhay = self-empowerment
banyuhay = bagong anyo ng buhay = transformation, metamorphosis
pamangkin = para namang akin = niece/nephew
Jejomar = Jesus, Joseph, Mary