Wednesday, April 30, 2014

Detour

Pagpupugay kay Shobie Dabalos sa iyong pagpasa sa Kolehiyo ng Medisina ng UP.
Gawing tuntungan ang pampayanan at makamamamayang oryentasyon ng kurso upang mas maging makabuluhan at mapagpalaya ang pag-aaral ng kalusugan, pagkakasakit, medisina at panggagamot.
Aasahan din namin ang patuloy na suplay ng mga meme mo sa cyberworld.

#ipushCDA
#127112123