Monday, April 07, 2014

Development Studies best thesis nominees

Danger Zone to Death Zone:
A Case Study on the Relocated Families in Bayan ni Juan Before and After the Estero de Paco Project
by JP Alcaide
Adviser: Prof Mesina



Confronting Dysfunctional Local Elite Politics:
The Political Economy of Cavite Reapportionment and the Case of the Lone Congressional District of Bacoor City
by A Arboneda
Adviser: Prof Ponsaran



Makina at Pakikibaka:
Sosyo-ekonomikong Kalagayan at Pampulitikang Kamalayan ng mga Kababaihang Mananahi sa San Miguel, Bulacan
ni M Buenaventura
Tagapayo: Prop Ponsaran



Pagtighaw sa Kahirapan, Pampalubag-loob sa Mamamayan:
An Assessment of the Pantawid Pamilyang Pilipino Program Using Negative Cases
by MA Sigue
Adviser: Prof Arcilla



Kung ang Laman ng Ilog ay Basura:
Pangkalahatang Epekto ng Operasyon ng Navotas Sanitary Landfill sa Perspektibo ng mga Namamalakaya sa Brgy Salambao at Brgy Binuangan, Obando, Bulakan
ni L Pilarta
Tagapayo: Prop Mesina



Isang Kritikal na Pagsusuri sa Pagsunod ng HHIC Phil. Inc. sa mga Alituntunin sa Kaligtasan at Kalusugan sa Industriya ng Shipbuilding at Ship Repair
ni MK Orlanda
Tagapayo: Prop Simbulan



Breaking the Stereotypes:
A Critical Study on How Philippine Media Portrays Urban Poor
by FD Bunao
Adviser: Prof Arcilla