Sunday, April 13, 2014

HELLth campus

Dahil sa parang bulang naglaho ang GabCaf, nagtitiyaga ang ilang kakilala ko mga sumusunod mairaos lang ang gutom sa loob ng kampus:
- baong pagkain na naghahalumanis (near spoilage) dahil sa tagal ng biyahe, kulob at init ng panahon
- tetrapak na Ulalam at Hunt's chili con carne
- pagkain sa labas na lantad sa alikabok, usok at iba pang masasamang elemento
- mahal na lutong-ulam ng mga nagsasamantalang komersyante (80 pesos para sa 3 NAPAKALILIIT na piraso ng pusit)
- high sodium, high sugar, high cholesterol fast food products 
- pagliban sa pagkain