Sunday, April 13, 2014

Pagpupugay

- Pagpupugay sa Lakbay Baler ng tambalang Pau at Emjay! #entrepzeal
- Pagpupugay kay My at sa kanyang akdang "Makina at Pakikibaka"! #babagsakangindustriyangredballpen
- Pagpupugay kay Josh para sa kanyang nalalapit na pag-aaral sa Japan! #NNARAJapanchapter
- Pagpupugay kay Albert para sa kanyang pagkumpleto sa kursong PI 100! #salamatsalamat
- Pagpupugay kina Nadine, Cid, Steven at Jhaypee para sa kanilang tagumpay sa konseho! #GuiyabforSR
- Pagpupugay kay Becca para sa kanyang pamumuno sa DevSoc sa nakaraang taon! #wikiHow
- Pagpupugay sa mga tumangkilik ng mga Ponsaran cognate at elective! #magday&friends