Monday, April 21, 2014

Random points

- Pagpupugay sa mga nabalitaan kong sumali sa mga kooperatiba sa kani-kanilang pamayanan. #selfhelp #mutualhelp
- Online o offline man, regular na mag-aaral o alumni man, laging isaisip ang iyong mga responsibilidad at pananagutan bilang taga-UP, taga-DSS at taga-Araling Pangkaunlaran. #socialmaturity
- Hangad ko ang matagumpay na paghahanap ng trabaho para sa mga nagtapos mula sa DSS. #sustainableemployment
- May napakabigat at napakatayog na ekspektasyon mula sa mga nagkamit ng UP diploma #PANGATAWANAN #NSMO
- Resist conspicuous consumption #wagutoutosamgamainstreamadvertisersatpeerpressure
- Panatilihin ang demokratikong pamunuan sa Kuta Puting Bato! #batobatosalangitangtamaanBV