Friday, April 25, 2014

Tagubilin

- Sa dami ng nagsipagtapos, dapat maagap sa paghahanap ng trabaho.
- Epektibo lamang ang pag-aaral ng masterado kung may katambal na karanasan.
- Tiyaking may handa kang maikling paliwanang (4-5 pangungusap bawat isa) kung ano ang iyong kurso, practicum at thesis para maging handa sa iyong isasagot sa panayam.
- Para sa mga naghahangad maging mananaliksik, dapat mayroon kang handang portfolio ng iyong mga nakaraang akda at pananaliksik.
- Ayon sa isang propesor sa Agham Pampolitika, kapwa mahalaga ang skill (kasanayan) at will (motibasyon) sa pagtatrabaho.  Ngunit, ayon sa kanya, mas mahirap hubugin ang ikalawa.
- Laganap ang Mcjobs.  Iwasan ito sa lahat ng pagkakataon.
- Masaya ka sa trabaho mo kung hindi mo kinaladkad ang sarili mo pumasok araw-araw.
- Ang perang pinaghirapan ay dapat responsableng pinapamahalaan.
- Job enrichment vs job enlargement = Bulnerable ka kapag hindi mo alam ang kaibahan.

#albert, may TREBaho ka na ba?
#35T