Sunday, July 20, 2014

Pagsusulat

Bakit ako nagsusulat?
Para mahasa ang aking pag-iisip at masanay sa pananaliksik
Para masuri ang ebolusyon ng aking diskurso at istilo ng pagsusulat sa pagdaan ng panahon
Para may karagdagang takdang babasahin ang aking mga mag-aaral
Para makapaglathala
Para makapagmulat
Para may mabalikang butil ng aralin kung wala na ako (sa propesyon ng pagtuturo) #drama

Para sa mga magiging mag-aaral ko sa Development Studies 199.1, kapwa tayo mag-aral, magsaliksik at magsulat para sa panlipunang pagbabago at kaunlaran para sa lahat.

#gameface:ON