Monday, July 14, 2014

Random points

- Pagpupugay kay Dr Linatoc para sa kanyang makabuluhan, kritikal at malikhaing paglalagom ng konsultasyong naganap sa Salimbayan. #idol
- Gawing pagkakataon ang pagpapatnugot sa Praksis AVP script upang mas mahasa ang pagdadalumat at pagsusulat bilang paghahanda sa pagbuo ng tesis. #talas&sigasig
- Huwag gamitin/kasangkapanin ang batayang sektor para isulong ang pansariling interes upang magkaroon ng parangal, titulo/degree, promosyon o kabuhayan.  Sa proseso, lalo lamang silang nawawalan ng pagkakataong umunlad nang kolektibo. #user
- Igiit ang makatarungang sistema ng ebalwasyon sa mga guro at kawani. #demoralisasyonsahanay
- Abangan ang pagtatanghal ng mga protest song tampok ang mga mang-aawit ng BADS/BAAP #criticalvoices #jen #lorraine #diane #johnhehe #atbp