Saturday, August 30, 2014

Sa kabila ng hagupit ni Glenda... (updated)

Hindi natinag ang mga tanim ko:
gotukola
kamote
talinum
pandan
patatas
kalamansi
papaya
tawa-tawa
sambong
dragon fruit
passion fruit
malunggay
patani
aloe vera
Chinese amaranth
alugbati
neem tree
cassava
ashitaba
oregano
ginseng
guapple
kamias
okra
luyang dilaw
ampalayang gubat
upland kangkong
gabi
sa
saluyot
guyabano

Bentaheng 5Ks
kalusugan
katipiran
kalikasan
kasiyahan
karunungan